1. Vad är viktigast, priset eller servicen?

Ifall lägsta pris är viktigast köp värmepumpen online, det finns flera aktörer som säljer värmepumpar online och till lågt pris. Ifall du köper värmepumpen online tänk då på att kontakta en installatör före köpet och säkerställ att den vill installera din pump och om det är en luft/luft värmepump säkerställ att installatören har kylbehörighet för att utföra installationen.

Ifall du tycker att service under pumpens livslängd är viktigare än lägsta pris, kontrollera hur stor leverantören är, finns det många tekniker och inte bara 1 person i firman, vad har de för öppettider när du vill ha kontakt med dem och har de samarbete med den tillverkaren som du har valt, som gör att kompetens och reservdelstillgång säkerställs. 

När det gäller service kan det också vara bra att fråga leverantören hur snabbt de normalt brukar kunna komma om det är akut, akut innebär att ni står utan värme eller varmvatten.

2. Kan man inte kombinera lägsta pris och god service?

Det är möjligt att aktörer finns som kan göra det, alla kommer säga att de gör det då att sälja värmepumpen är det viktigaste för en leverantör och är det som den mäts på från tillverkarna.

Utmaningen är att god service kostar pengar, då man behöver ha fler anställda, mer system, fler bilar och fler reservdelar i lager, allt detta binder kapital. 
Som köpare bör du “prova” din leverantör genom att ställa frågor runt hur man arbetar, hur går det till när du felanmäler din pump, hur många reservdelar finns det i lager, finns de vanligaste reservdelarna i servicebilarna eller måste serviceteknikern köra tillbaka och hämta reservdelar när felet är konstaterat. 

Ett annat sätt som brukar vara bra för att identifiera leverantörer som har satt kundens värmepump i centrum är hur de jobbar med dokumentation. Finns det protokoll som man använder vid underhållsservice, hur dokumenterar man sina arbeten, finns det ärendehanteringssystem och prioriterar man dig som värmepumpsköpande kund framför andra som har problem.

3. Vilken tillverkare gör bäst värmepumpar?

Detta är en fråga som vi får ofta och idag är värmepumpar från de stora tillverkarna ganska jämförbara, det är små skillnader i COP (SCOP) på de olika pumparna och de är ganska prismässigt jämförbara så länge du håller dig till de stora tillverkarna som Panasonic, IVT, Nibe, Bosch, CTC, Daikin, Mitsubishi och Thermia.

Det som däremot skiljer dem åt är de olika garantierna där vissa tillverkare erbjuder upp till 10 års garanti medans om du köper vissa tillverkare och låter icke auktoriserade installatörer installera dem du kan hamna med 1-3 års garanti.

En annan sak som kan skilja sig är hur bra de är på att hålla reservdelar i lager under hela pumpens livslängd, där kan det vara bra att läsa på forum, prata med referenser och lyssna på vänner och bekanta.

4. Vilken typ av värmepump ska jag välja?

Vilken typ av värmepump du ska välja är helt beroende på vad du har för värmesystem idag och dina förutsättningar på tomten och husets värmesystem. Är det dessutom ett nybyggt hus finns det stränga BBR regler att förhålla sig till som också påverkar ditt val.

Den första frågan som är viktig att ta ställning till är ifall du har ett vattenburet system eller inte idag, ifall huset inte har vattenburet system idag måste du antingen konvertera ditt hus till vattenburet eller hitta en lösning där du kombinerar andra lösningar som luft/luft, elradiatorer och varmvattenberedare.

En annan frågeställning du ska ta hänsyn till är om det är en vätska/vatten eller en luft/vatten lösning som är aktuell och där är det mycket förutsättningar i tomten samt i huset som avgör.

Det är viktigt att ta hjälp från en specialist på värmepumpar i dessa funderingar då det ofta finns flera olika lösningar som ger bra utfall och effektivitet både kort och långsiktigt.

Alla seriösa installatörer kommer hem till dig för kostnadsfria rådgivningar där de tittar på just dina behov för uppvärmning.

Ha ett öppet sinne när du träffar de olika leverantörerna och låt dem berätta om deras syn på hur du ska dimensionera din värmeanläggning och lägg mindre tid på vilken tillverkare de representerar just då. Välj först typ av värmesystem och sen installatör för att sist välja tillverkare, då de flesta tillverkare har likvärdiga lösningar rent tekniskt.

5. När jag har valt typ av värmesystem och och hittat en eller flera tillverkare jag kan tänka mig, hur ska jag tänka när jag väljer installatören?

Denna är lite klurigare då det är beroende på hur pass händig du själv är. Ifall du är händig och kan ordna många fel själv är detta valet mindre viktigt då du från de flesta seriösa installatörer kan få utfört garantiarbete under tiden som pumpen täcks av garanti, tänk dock på att det inte finns någon tillverkare som garanterar en tidpunkt från det att värmepumpen havererar till att den fungerar igen, så välj en installatör som har resurser att komma snabbt vid problem med pumpen och som dessutom har en god tillgänglighet för felanmälan.

Är du inte händig eller har lust att skruva med din värmepump ska du välja en leverantör som har resurser att ta hand om din värmepump både med årliga underhållskontroller så väl som har resurser att komma snabbt vid fel.

En annan sak att tänka på är att välja en installatör som har ett gott reservdelslager då det många gånger råder brist på reservdelar direkt från tillverkare när pannan har gått ur produktion och det då tar tid att få fram reservdelar, ifall leverantören har egna lokala lager kan du få åter värmen betydligt snabbare. Många lägger mycket tid på att välja tillverkare och mindre på installatören.

Idag är det väldigt få värmepumpstillverkare som har egna servicetekniker utan man måste vända sig till installatören man har köpt av och är då beroende av dem för att få hjälp vid problem med värmepumpen.

6. Vilken tillverkare är bäst?
Alla stora tillverkare som nämnts i tidigare delar har bra kvalitet på sina pumpar. 

Alla värmepumpar kommer att gå sönder under sina 12-17 års livslängd, tänk på dem som en bil som du servar varje år, har förbrukningsdelar och måste tas hand om, samma sak gäller med en värmepump med den stora skillnaden att bilen går max några timmar om dagen, medan din värmepump ska gå 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. 

Vanliga saker som går sönder på värmepumpar under dess livslängd oavsett tillverkare är cirkulationspumpar, fläktar, elpatroner, termostater och givare. Dessa är saker som man ska räkna med går sönder och de flesta av dessa delarna är ofta ganska enkla att byta själv ifall du får tag på reservdelar.

Alla de kända varumärkena är ganska likvärdiga när det gäller saker som går sönder och intervallen när de går sönder, det man kan vara säker på är att under livslängden kommer din värmepump gå sönder och du kommer antingen ha behov av att din installatör kommer ut snabbt till dig eller att du har tillgång till reservdelar för att själv göra bytet. 
När vi nämner kända tillverkare menar vi primärt Nibe, IVT, CTC, Bosch, Panasonic, Mitsubishi, Thermia och Daikin.

Dessa tillverkare har däremot olika sätt för dig som privatperson att få tag på reservdelar, så är du händig skall du tittat på tillgången till reservdelar innan du väljer en tillverkare.

 7. Vad bör man tänka på om man själv vill underhålla och reparera sin värmepump?

Som händig kvinna eller man ska du fokusera på att välja en tillverkare där du inte är beroende av en lokal servicefirma för att få tag på reservdelar. 
Nibe, Panasonic och CTC är de tillverkare med mest tillgång till reservdelar från flera olika aktörer, oftast online men även från lokala grossister och byggföretag. 

IVT, Bosch och Mitsubishi har även de flera aktörer som säljer reservdelar dock är de mer beroende på att respektive tillverkare håller lager då de inte är utbredda i distributionsnätet. 

Det finns även tillverkare som medvetet inte tillåter att det säljs reservdelar till dig som händig privatperson till dessa tillverkare hör Daikin och Thermia på den svenska marknaden, dock hänvisar dessa dig till närmaste serviceombud så om du har en bra relation till ditt serviceombud eller installatör så är det inga problem med Daikin eller Thermia. 

Det är viktigt att kolla upp detta i förhand och även att du ifall du är hyfsat händig väljer en tillverkare där det finns hjälp att få tag på rörande dokumentation och hjälp.

8. Hur tar jag hand om min värmepump? 

Det finns inget som heter evighetsmaskin inte heller värmepumpen. Efter installationen skall du kräva av din installatör att du får en utbildning av hur du tar hand om din värmepump.

Det finns filter som ska rengöras löpande (även på vätska/vatten värmepumpar), kan finnas utedelar som du ska hålla rena och du bör regelbundet se över så där inte finns några larm på din pump som varnar om framtida större problem.

Vill du minimera din tid du lägger på underhåll finns det olika övervakningstjänster på marknaden där leverantören tar ansvar för att övervaka din värmepump och meddelar dig vid larm med förslag på åtgärder eller utryckning. Dessa typer av övervakningstjänster finns primärt mest tillgängliga på primära värmesystem som är vattenburna, men det börjar också bli vanligare med att luft/luft värmepumpar kopplas upp mot internet, vilket ger dig som ägare en bättre möjlighet att veta hur din värmepump mår.  

Vill du inte ha hjälp med övervakningen är det viktigt du väljer en värmepump från en tillverkare som har möjligheter att koppla upp sig med egen utrustning mot internet eller att det är en tillverkare som stödjer 3e parts övervakning av dig som konsument, alla tillverkare av värmepumpar har nämligen inte den funktionaliteten. 

9. Köpa värmepump från en hemelektronikkedja? 

Det finns många storköp och hemelektronikkedjor som säljer värmepumpar ganska billigt, av vilken anledning skall jag betala mer av en ren värmepumpsfirma eller direkt från en tillverkare?

Många av dessa storköp och elkedjor har värmepumpar i sitt sortiment som är av fullgod kvalitet, oftast tar de stora tillverkarna fram modeller för just den typen av försäljningskanaler också. Det man ska tänka på är att se till att man inte tar de “okända” märkena då det oftast är svårt att få tag på servicefirmor för dem eller att själv få tag på t ex filter efter några år, då de inte har så länga livscykler på varje pump innan man byter till en ny modell.

En annan sak som är viktig att tänka på är att de inte har varit hemma hos dig och kan göra bedömningen på var optimal placering är för bäst värmeeffekt eller ens kan göra individuella bedömningar på vilka storlekar och funktioner som är optimala för dig när det kommer till just värmepumpen, detta gäller primärt luft/luft värmepumpar och luft/vatten värmepumpar som är de som oftast säljs i storköpskanalen. Detta gör också att det är svårare och svårare att få tag på installatörer som vill installera en värmepump som de inte själva har sålt, då de inte kan ta ansvar för funktion och effektivitet eftersom de inte har dimensionerat dem.

Ska du däremot endast ha en luft/luft värmepump på ett ställe där det inte är viktigt om den fungerar optimalt eller att det tar tid att få hjälp, som t ex ett garage eller uterum så kan dessa storköpspumpar vara ett fullgott alternativ till en elradiator.

Som kund till en av dessa storköp skall du inte glömma att jämföra garantier, då du oftast får 5-6 års garanti av en värmepumpsfirma medan värmepumpar som köps online eller i storköp oftast har 1-3 års garanti och dessutom endast materialgaranti som inte alltid är på platsen, vilket gör det svårt för dig att nyttja den utan att få extra arbetskostnad för en kyltekniker, så kontrollera noggrant hur garantierna är utformade ifall du ska köpa en billig pump till garaget eller uterummet som inte är driftskritisk så det blir en bra affär även mer än för stunden. Att köpa en värmepump från ett storköp eller elektronikkedja kräver mer av dig som kund i att förstå vad du köper och att du är mer insatt än via en obunden specialist. 

10. Är det invecklat att installera en ny värmepump? 

Frågan måste delas upp i 2 delar. När det gäller luft/luft är det installation som oftast tar en halvdag ifall det finns el framdragen annars tar det några timmar extra men det är normalt sett en ganska bekymmersfri installation då rådgivaren när den har varit ute kommit överens med dig som kund var den optimala positionen är. Det som är viktigt är att det skall vara en auktoriserad kyltekniker som gör installationen av luft/luft värmepumpar både för att lagar och garantier ska gälla, det är du som kund som har ansvaret för att säkerställa detta, be om auktorisationsnummer.

När det gäller vattenburna system som även ska leverera tappvatten och radiatorvärme är det oftast lite krångligare och kräver mer tankekraft från rådgivaren vid besöket hos dig som kund. Detta då vi pratar större anläggningar rent fysiskt och man måste ta hänsyn till att de faktiskt skall komma ner i ett källarrum där som kanske är lägre takhöjd, men det kan också vara som så att där står något gammalt som måste plockas ner, fraktas bort och skrotas på ett miljömässigt vis som t ex en gammal oljetank. Ifall det rör sig om bergvärme och jordvärme är där också frågeställningar som ifall borriggen kommer in på tomten, är där träd i vägen för plöjning av jordvärmen. För luft/vatten anläggningar har du frågeställningar runt markarbete där pumpens utedel ska stå, var är det optimalt att ha den utifrån väder och vind.

Det är många frågor att ta hänsyn till när man är på ett rådgivningsbesök men det är där du som kund säkerställer om det är en leverantör som du kan ha ett samarbete med i de 12-17 år som en normal värmepump lever, genom att göra rätt val i början kan du få ett bekymmersfritt ägande av din värmeanläggning.

Din värmeanläggning kommer att gå sönder, det finns inga evighetsmaskiner, men när de går sönder se till att du har den hjälpen som du förtjänar, lägg inte mer energi på att ta hand om din bil som går 2 timmar om dagen än på din värmepump som går 24 timmar om dygnet.

Med denna sista punkten avslutar vi nu våra tips vad du ska tänka på när du går i tankarna på att köpa en värmepump. Kom ihåg att mycket av det som avgör hur bekymmersfritt ditt ägande av värmepumpen blir avgörs när du köpt den och sen självklart att du tar hand om den.