Bergvärme

Bergvärme är en teknik där man låter en kollektor (slang) löpa ned i berget för att utvinna energin därigenom. Ett hål borras från marknivå och ned i berget. I en normalvilla på 150 kvm borras ett hål på ca 160 meter och avståndet till “aktivt berg” som är det vi eftersträvar kan variera från 6 meter upp till 100 meter beroende på var borrningen skall utföras. Foderrör för att skydda kollektorn används den första biten innan man kommer ned till aktivt berg (hårt berg). Detta är en mycket bra teknik i de fallen man inte har plats med jordvärme och önskar en långsiktig energilösning för fastigheten.

Livslängden på en kollektorsslang är ca 150 år vilket gör denna investeringen väldigt långsiktig då man kan byta ut pumpen men köra vidare på samma kollektorslang.  Priset för att investera i bergvärme kan variera en del utifrån förutsättningarna men i en normalvilla på 150 kvm ligger kostnaden för jordvärme runt 165 000 kr.

I vissa städer finns det nu väldigt många borrhål, vilket gör att det är svårare att få igenom sin bergsborrning. Ta då kontakt med din kommun angående detta. Det finns även kommuner som har berg i olika lager och där man är rädd att det ska läcka mellan skikten. Detta kan medföra extra kostnader för att se till att det inte uppstår läckage mellan skikten. Därför kan det ibland vara mer lönsamt att titta på en annan värmepumpslösning, som exempelvis luft/vatten. 

Kontakta oss idag via formuläret eller via vår chat. Det går även bra att maila oss på service@jsenergi.com alternativt telefon 042 400 10 01, så berättar vi mer och kan även komma ut på ett kostnadsfritt hembesök.

Lokal information