Kungsbacka

I Kungsbacka kommun finns goda förutsättningar för bergvärme. Det är ganska nära till berg och avståndet varierar mellan 6-20 meter. Många har även valt att installera LuftVatten i kommunen då detta inte kräver något miljötillstånd. Nedan är en karta över de borrhålen som finns inrapporterade.