Åhus

I Åhus är det många som har borrat för bergvärme det skiljer dock väldigt mycket på avståndet ned till berg beroende på var i Åhus huset är beläget. det kan vara väldigt långt till berg ned till 80 meter på sina håll men också bra förutsättningar med bara 8 meter på en del ställen. Nedan är en karta på de borrhål som är inrapporterade till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)