Lund

I Lunds kommun är det relativt svårt att borra för bergvärme då det är långt till berg och detta medför extra kostnader i samband med installationen. Det är de större fasigheterna som har bergvärme i Lund. Nedan är en karta på de borrhål som finns inrapporterade till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)