Södra Sandby

I Södra Sandby är det väldigt varierande djup ned till berget och om man skall investera i bergvärme skall man tänka på att det kan vara att man får sätta skydsrör (foderrör) ned till 35 meter. På en del platser är det bara 10 meter så det varierar mycket. Nedan är en karta över de borrhål som finns inrapporterade till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)