Stoby

I Stoby utanför Hässleholm är det vanligt med bergvärme då det är bra förutsättningar för att borra. Avståndet ned till berg är 6-20 meter vilket är bra då det är ganska dyrt att sätta foderrör för att skydda kollektorn innan man når berget. Nedan är en karta över de borrhål som finns inrapporterat till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)