Hylte

I Hylte kommun finns mycket goda förutsättningar för att borra till bergvärmepump. Avståndet ned till berg är 6-18 meter och det är många som redan idag har bergvärmepump. Se nedan karta över de borrhål som är inrapporterade till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)