Tyringe

Förutsättningar för bergvärme i Tyringe:

I Tyringe är det många som har bergvärme som typ av värmepump, se bild nedan som är ett utdrag från SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)
Avståndet ned till berg i Tyringe varierar från 9-30 meter beroende på var i Tyringe det är. Men förutsättningarna är goda för bergvärme. 

JS Energi har installerat närmare 100 värmepumpar i Tyringe sedan år 2000. Då även jordvärme- och luftvattenvärmepumpar.