Osby

I Osby är det väldigt populärt med bergvärmepump då det är enkelt att borra och nära till berg. Djupet ned till berg ligger mellan 6-18 meter vilket är bra då foderrörskostnaden blir lägre. Över hundra hushåll har bergvärme idag om man går in och tittar på de borrhålen som är inrapporterade till SGU (Sveriges Geologiska Undersökning). Se nedan bild