Klippan

I klippan är den vanligaste typen av värmesystem LuftVatten men det finns också en del som har borrat för bergvärme. Se kartbilden på antal borrhål. Varje grön fyrkant är en energibrunn. Avståndet till berg varierar från 15-35 meter i klippan beroende på var huset är beläget. Det finns även en del hus som har installerat jordvärme. Detta förutsätter att man har en ganska stor tomt och får plats med att få ner minst 450 meter slang vilket motsvarar 450 kvadratmeter.