Staffanstorp

I staffanstorp är det lång till berg och bergvärme är inget bra alternativ då detta blir en dyr investering. Medför att man förmodligen behöver sätta mer än ett hål då man bara har halva effekten att tillgodoräkna sig där man sätter foderrör (avståndet ned till berget). Här lämpar sig LuftVatten mycket bättre eller Jordvärme. Har du frånluftskanaler i huset är en frånluftsvärmepump ett bra alternativ.

Vi har idag ett flertalet kunder som har valt att använda sig av JS Energi när det gäller uppvärmning,