Helsingborg

I Helsingborgs stad så gäller speciella miljökrav för bergvärme vilket medför extra kostnader för borrning. Kravet gäller återfyllnad med benetonit vilket medför att man måste borra längre samt att kostnaden för själva arbetet blir dyrare. Benetonit är det tätningsmedel som används för att de täta borrhålet. Tätningen gör man för att man inte vill blanda de olika sedimentet av vatten (finns olika vattenkvaliteter på olika djup) och därmed försämra det renare vattnet. Man vill alltså täta flödet mellan de olika nivåerna. Därför kan de i många fall löna sig att titta på alternativ till bergvärme så som jordvärme eller luft vatten.

Jordvärme har ingen inverkan på grundvattnet och det behövs därmed inte återfyllas på något sätt. Det man dock skall kolla upp är om området där man önskar plöja är ett vattenskyddsområde. Är detta fallet ställer sig miljö negativt till att plöja ner kollektor. Plöjningen av slangen gör man vanligtvis på ca 1 meters djup och 1 meter mellan kollektorslangarna. Det gör det därför enkelt att räkna ut hur mycket plats som krävs för att plöja. I en normalvilla som förbrukar ca 20000 kWh i uppvärmning krävs minst en yta på 450 kvadratmeter vilket motsvarar 450 meter kollektorslang. Det är väldigt viktigt att inte ligga på gränsen av vad som behövs när det gäller slanglängden då detta annars kan påverka effekten på värmepumpen och i värsta fall göra så att värmepumpen slutar producera energi. Om brinetemperaturerna understiger -10 grader stannar kompressorn helt och går över på elpatron. Det som förmodligen har hänt då är att det har bildats väldigt mycket is runt kollektorn och det kan medföra att gräsmattan reser sig vid områden där kollektorn ligger nedgrävd. Därför vill man alltid vara säker på att man plöjer tillräckligt utifrån husets nuvarande och framtida behov.

Luft Vatten kräver inget miljötillstånd utan kan installeras utan att man behöver ansöka till kommunen. Det som kan vara en fördel att göra är att ta kontakt med eventuella grannar som kan påverkas av utedelens placering så att man tillsammans med dem kan vara överens om att den inte påverkar deras boendesituation på något vis. Detta för att installationen av värmepumpen skall bli så smidig som möjligt.