Vinslöv

I Vinslöv är det ganska få som har borrat för bergvärme då det är ganska långt till berg och därför blir det också en dyrare investering. Det är ca 35 meter till berg och på en del håll längre. 

JS Energi har installerat många Luftvatten samt Jordvärme i Vinslöv. Vi har idag ca 40 kunder i Vinslöv som har valt en energilösning från oss,