Hörby

I Hörby finns det många hushåll som har installerat bergvärme men LuftVatten är det vanligaste uppvärmningsalternativet i Hörby. Detta kan bero på att det är relativt långt till berg vilket medför extra kostnader i samband med borrningen,

Här är en bild på de borrhål som finns idag inrapporterade på SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)